Book Review

Wadah Khanfar, İlk Bahar: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir Okuma, İstanbul: Vadi Yayınları, 2020, 511 s.