Book Review

Nuh Muaz Kapan, Aklın ve Tekniğin Diyalektiği-Gaston Bachelard ve Uygulamalı Akılcılık, İstanbul: DBY yayınları, 2020, 198 s.