Kitap Değerlendirmesi

Adem İnce, Eğitilmiş İnsanın İmali Günümüz Eğitim Anlayışı Üzerine Deneme, İstanbul: İnsan Yayınları, 2020, 336 s.