Yazı Çağrısı

İnsan & Toplum Yeni Yazı Kategorileri Açıyor

10 yıldır Türkiye’de akademik yayıncılığın standartlarını yükselten İnsan & Toplum gelişen araştırma ve yayın süreçleri doğrultusunda yeni türden yazı alanları açıyor. İlmi Etüdler Derneği tarafından yayımlanan ve alanında önemli atıf indekslerince taranan hakemli bir dergi olan İnsan & Toplum’da akademik araştırma standartlarını yükseltmek üzere yeni bir yayım çerçevesi ekliyoruz. Bu kapsamda dergimizde yer alan bölümlere iki yeni bölüm daha ekleme kararı aldık.

Dergimizde şimdiye kadar akademik makale, değerlendirme yazısı ve kitap değerlendirmesi bölümleri yer almaktaydı. Hızlanan ve çeşitlenen araştırma ve yayın süreçlerini göz önünde bulundurarak bu bölümlere ek olarak editöre mektup ve vaka analizi bölümlerini ekliyoruz.

Editöre Mektup

Editöre Mektup bir araştırmacının çalışmalarından çıkan neticeleri hızlı bir şekilde hakem değerlendirmelerine takılmadan paylaşabilmesi için oluşturulmuş bir kategoridir. Ayrıca bir araştırmacının alanındaki gelişmelere yönelik eleştiri ve değerlendirmelerini veriye dayalı bir biçimde yazmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu kategorideki yazılar akademik tartışmaların genişlemesini sağlamaktadır. Editöre Mektup kategorisinde şu türden yazılar yer alır:
• Henüz tamamlanmamış bir araştırmanın ön bulguları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yazısı;
• Bir makalesi veya araştırma ile ilgili görüşler;
• Somut bir sosyal mesele veya problem ile ilgili veriye dayalı kısa analizler ve öneriler.

Editöre Mektup kategorisindeki yazılar hakem değerlendirmesine tabi tutulmaz, alan editörünün kararı ile yayımlanır. Bu yazılarda kuramsal çerçeve ve literatür tartışmasına genişçe yer verilmesi beklenmez. Bu kategoride yer alacak yazıların 1500-2500 kelime arasında olması beklenir. Akademik yazım ve atıf kuralları geçerlidir.

Vaka Analizi

Vaka Analizi, özellikle uygulamalı bilim ve araştırmalarda paha biçilmez bir değeri haizdir. Vaka çalışmaları, uygulayıcılara rehberlik sağlayacak bilgilendirmeleri içeren kısa ve odaklı yazılardır. Vaka analizi kategorisinde şu tür yazılar yer alır:

• Belirli kuramların uygulanması neticesinde elde edilen gözlemlerden;
• Bir uygulamanın geliştirilmesi sürecindeki tecrübeler;
• Bir araştırmanın ara aşamalarında çıkan sonuçları;
• Akademik araştırmalardan çıkan ilginç, ayrıksı ve orijinal vakaların tartışılması.

Vaka analizi, kategorisindeki yazılar hakem değerlendirmesine tabi tutulmaz, alan editörünün kararı ile yayımlanır. Bu yazılarda kuramsal çerçeve ve literatür tartışmasına genişçe yer verilmesi beklenmez. Bu kategoride yer alacak yazıların 1000-1500 kelime arasında olması beklenir. Akademik yazım ve atıf kuralları geçerlidir. Vaka analizinde, verimli bir şekilde yazım tarzının oluşturulması ve ağdalı bir akademik dilden kaçınılması gerekir.

Bugüne kadar, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarında araştırma mahsulü nitelikli yazılar yayımlayan İnsan & Toplum’da bu iki yeni yazı kategorisi ile daha hızlı bir akademik yayımcılık sistematiği oluşturmayı hedeflemekteyiz.
İnsan & Toplum, ilim geleneğimizden ilham alan ve buradan beslenerek meydana çıkarılacak yeni kavram ve yöntemlere kapılarını açan bir dergidir. Araştırmacıları İnsan & Toplum’a katkı yapmaya davet ediyoruz.

Bilgi & İletişim
Web Sitesi: insanvetoplum.org
Başvuru ve Yayın Politikası: https://insanvetoplum.org/hakkinda/byp
Yazar Bilgilendirme Kılavuzu: https://insanvetoplum.org/kvn/ybk
Yazı Gönderimi: https://insanvetoplum.org/yazi-gonder
E-posta: editor@insanvetoplum.org