Makale

Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi ve Eleştirisi

ÖZET

Fikren 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ancak yoğun olarak 20. yüzyılda kullanılmaya başlanan karşılaştırmalı tarih yöntemi, çeşitli tarihsel birimlerin mukayesesi sonucu ortaya konan benzerlik ya da farklılıklarını açıklama, tahlil etme ve yorumlama yöntemidir. Yöntemin karşılaştırma yapmadan yürütülemeyecek çalışmaları ortaya koymak, tekil olayların mukayesesiyle elde edilen verilerle daha sağlam genellemeler yapmak, tarihçilere daha geniş bir bakış açısı kazandırmak gibi amaç ve faydaları bulunmaktadır. Bununla birlikte yöntem bazı ciddi sorunlar doğurmakta, bu sorunlar yüzünden de sıklıkla eleştirilere maruz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tarih karşılaştırma yöntemi tarih yazıcılığı.