Makale

Korku Çağı: Terör, Salgın ve Mülteciler

ÖZET

Küresel tarihî akışa yön veren terör, salgın ve mülteci meseleleri diğer pek çok olgunun yanında önemli bir korku kaynağı olarak çağın bireysel ve toplumsal hayatına yön vermektedir. 21. yüzyılın başlarında üç olgunun toplumsal bir korku kaynağı haline nasıl dönüştüğü sorusu bu çalışmanın temel sorunsalıdır. Bu çalışmanın birinci amacı; çağın toplumsal hayatına korkunun ne şekilde etki ettiğini terör, salgın ve mülteci olguları üzerinden okumaktır. İkinci olarak bu üç olgunun, bağımsız olduğu kadar birbirleri ile bağlantılı olarak da nasıl bir toplumsal korku inşa ettiğini ve aralarındaki ilişkiyi açıklamaktır. Konu edinilen üç olgunun insanları daha fazla kontrol kaybı hissine sürüklediği bunun devamında paradoksal biçimde kontrol etme arayışının arttığı savunulmaktadır. Kontrol arayışı çeşitli aktörler tarafından üretilip kendine özel bir söylemi olan korku dili tarafından inşa edilmektedir. İnsanların sevk ve idaresi için önemli bir aygıta dönüşen korku kaynakları sadece iktidar sahipleri için değil iktidar taliplileri için de kusursuz bir araç haline gelmektedir. Çalışma, 2000 sonrası meydana gelen terör, salgın ve mülteci olgularının arasındaki korku bağlamlı ilişkiyi bütüncül biçimde analiz etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Duygu sosyolojisi korku korku siyaseti terör pandemi covid-19 mülteci.