Makale

Kültürel Boyutlar Kuramı Bağlamında Kültürel Farklılıkların İletişime Etkisi: Kore Hava Yolları’nda 1997’de Meydana Gelen Uçak Kazası

ÖZET

Bir ulusa ait kültürel özellikler, toplumdaki kişilerin tutumlarını etkilediği gibi iş yaşamındaki çalışanların davranışlarında da belirgin bir etkiye sahip olabilmektedir. Bu bağlamda farklı ülkelere ait kültürel değerleri analiz eden en kapsamlı araştırma, sosyolog Geert Hofstede tarafından yapılmıştır. Hofstede, ülkelerin kültürel davranışlarını inceleyerek farklı türlerde kültürel boyutlar belirlemiştir. Bu boyutlar, o toplumdaki kişilerin iş ortamındaki davranışlarını ve iletişim biçimini anlamak açısından önem taşır. Bir toplum içerisinde iletişim şeklini belirleyen bazı kültürel unsurlar aynı şekilde iş hayatında da devam ettirildiğinde olumsuz birtakım sonuçlara yol açabilmektedir. Bunun en belirgin örneği olarak Kore Hava Yolları’nın 1997 yılında yaşadığı ölümcül kaza gösterilebilir. Kaza, teknik sebeplerden değil Güney Kore’nin kültürel yapısından ve kullandıkları dilden kaynaklanan aşırı hiyerarşiden meydana gelmişti. Bu kapsamda makalenin amacı, kültürel unsurların iletişime nasıl yansıdığını ele almak ve kültürel nedenlerden kaynaklanan iletişim sorunlarının zaman zaman ciddi olumsuz sonuçlara sebep olabileceğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Hofstede’nin kültürel boyutlar kuramı çerçevesinde kültürel unsurlar ortaya konulmuştur. Araştırma yöntemi olarak örnek olay çalışması kullanılarak Güney Kore Hava Yolları örnek olayı vasıtasıyla konu irdelenerek öneriler sunulmuştur. Araştırma sonunda kültürel faktörlerden kaynaklı iletişim sorununun hava yolu kazasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Hofstede kültürel boyutlar kültür iletişim Kore Havayolları