Kitap Değerlendirmesi

Byung-Chul Han, Palyatif Toplum: Günümüzde Acı, Metis Yayınları, 2022, 77 s.