Makale

Kitleselleşme Sonrası Uluslararası İlişkiler Programları: Öğrenci Profili ve Beklentileri

ÖZET

Uluslararası ilişkiler öğrencileri, 1990’lı yıllara kadar nispeten daha avantajlı bir sosyoekonomik profile sahip olmuşlardır. Yükseköğretim sisteminde son yıllarda yaşanan genişlemeden sonra uluslararası ilişkiler programları öğrencilerinin profilini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu nicel çalışmanın amacı, kitleselleşme sonrası uluslararası ilişkiler programları öğrencilerinin profilini ve beklentilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda öğrencileri alana yönlendiren faktörler ve öğrencilerin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgi ve beceriler ile mezuniyet sonrası beklentilerini anlamak üzere bir tarama çalışması yapılmıştır. 76 farklı ilden 94 farklı üniversiteden toplam 1.086 öğrencinin verileri analize katılmıştır. Araştırma bulguları, uluslararası ilişkiler programlarında daha heterojen bir öğrenci profiliyle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bulgulara göre öğrencilerin uluslararası ilişkiler bölümlerini tercih etmelerinde öncelikli olarak dil öğrenme ve yurt dışında yaşama ve çalışma isteği gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Yabancı dil öğrenme isteği bölüm tercihinde etkili bir sebep olsa da öğrenciler arasında yabancı dil bilgi düzeyi düşük kalmaktadır. Katılımcıların gelirleri, okudukları lise türleri, tercihlerinde belirttikleri en önemli etken ve kariyer hedefleri arasında Çoklu Mütekabiliyet Analizi yapılmıştır. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalarını sağlayacak müfredatın geliştirilmesi ve müfredat harici edinim imkânlarının artırılması önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Uluslararası ilişkiler eğitimi akademik tercihler yükseköğretim uluslararası ilişkiler programı uluslararası ilişkiler kariyeri diplomasi