Makale

Mehdilik Temelli Yeni Dini Hareket Olarak “Darul Erkam”

ÖZET

Toplumda farklı dini yapılanmalar, kaos ve kriz durumundan faydalanarak artmakta; bilhassa mehdici dini hareketler, geleceğe dair ümidini yitiren kesimlere daha mutlu yarınlar için vaatler vermektedir. Bu bağlamda Malezya temelli Darul Erkam dini grubu da üyelerinin değişik sosyal hizmet temelli ihtiyaçlarını gidererek yola çıkmış sufi karakterli bir hareket olarak artan gücü sonrası ülkede siyasal roller oynamak istemiştir. Bu bağlamda çalışmanın konusu, yeni dini hareket olarak Darul Erkam grubunun sosyolojik olarak incelenmesidir. Amacı ise bu dini grubu yeni dini hareketler bağlamında grubun kimliği, ben algısı, teşkilat ve kurumları ile toplumsal alanda görünür oldukları kimi dini uygulama ve fikirleriyle ele almaktır. Çalışma makro perspektiften dolaylı gözlem tekniğine uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmada, yeni dini hareketler özelliği gösteren Darul Erkam’ın insanların yoksunluklarını dile getirerek kazandığı manevi gücü belirli bir zaman sonra siyaset, ticaret gibi çeşitli maddi alanlara taşıdığı; söz konusu taşıma süreçlerinin grubu devlet ve toplum nezdinde zor durumda bıraktığı görülmüştür.