Makale

Children’s Evaluations About Lying for Prosocial and Antisocial Reasons

Özet

Çocukların yalana ilişkin muhakeme ve değerlendirmeleri, son yirmi yılda pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Ancak bu çalışmaların sınırlı sayıdaki ülkelerde gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle şimdiki çalışmada 4-8 yaşları arasındaki Türk çocuklarının prososyal ve antisosyal yalanlara ilişkin değerlendirmeleri incelenmiştir. Çocukların yalana ilişkin değerlendirmelerinin ölçümünde, prososyal ve antisosyal içerikli yalan söylenen hikâyeler resimli kartlarla çocuklara anlatılmıştır. Sonuçlar, çocukların prososyal niyetle yalan söylenen öykülerde yalan söyleme davranışlarını daha kabul edilebilir bulduklarını ve bu tür prososyal yalanların 8 yaşındaki çocuklarda 4 ve 5 yaşındaki çocuklara göre daha kabul edilebilir bulunduğunu göstermiştir. Mevcut araştırma batılı toplumlar dışında gerçekleştirilmesi açısından öncü olduğu için bulgular kültür içi ve kültürler arası faktörler üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Prososyal yalan antisosyal yalan yalana ilişkin değerlendirmeler ahlaki gelişim ahlaki muhakeme