Kitap Değerlendirmesi

İslam Can & Ejder Ulutaş, Teşhir Toplumu: Bir Duyu Sosyolojisi Denemesi, Ketebe Yayınları, 2021, 188 s.