Makale

Hezbollah’s Diversionary War in Lebanon: Continuity and Change in the Threat Perception

Özet

Hizbullah, Suriye’de hükümet devrilme tehdidi altındayken Suriye’deki iç savaşa dahil olmuştur. Hizbullah’ın iç savaşa dahli, Lübnanlı aktörlerin eleştirilerine neden olmuş ve bu nedenle örgütün iç savaşa dahlini meşru gerekçelere dayandırma gereği ortaya çıkmıştır. Örgütün söylem ve retoriği, iç savaşa dahlinin ardından değişen ilk unsurlar olmuştur. Hizbullah, İsrail›i temel tehdit olarak gören geleneksel güvenlik söylemini 2013’te revize etmiş ve yeni bir tehdit olarak Suriye’de faaliyet gösteren radikal gruplara atfettiği tekfirciler söylemini öne çıkarmıştır. Ancak daha sonraki dönemde içeriden gelen eleştiriler nedeniyle geleneksel söylemine geri dönmüştür. Bu çalışma, Suriye’deki iç savaş sırasında Hizbullah’ın değişen söylemini, şaşırtmacı/taktiksel savaş teorisi çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Hizbullah’ın iç savaşa müdahalesini meşru göstermek amacıyla taktiksel bir yöntem kullandığını ve Lübnan’ın güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdit olarak bir dış düşman icat ettiğini iddia edecektir.

Anahtar Kelimeler

Hizbullah Suriye İç Savaşı Arap Ayaklanmaları Şaşırtmacı/Taktiksel Savaş Teorisi günah keçisi yapma.