Makale

Pandeminin Siyasal Söylemi: Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 Konuşmalarının Metafor Analizi

Özet

Bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 pandemisi süresince yapmış olduğu konuşmalarda, pandemiden sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenen toplumu kendi politik hedefleri doğrultusunda konsolide edebilmek, politik kariyerini hedef alan tehditleri ortadan kaldırmak ve geleceğe dair topluma umut verebilmek için kullandığı metaforlar tespit edilmektedir. Kullanılan metaforların ideolojik ve kültürel çerçevesinin detaylı şekilde açıklanabilmesi için Mart 2020 – Mart 2022 dönemleri arasında her mecrada yapılmış olan toplam 127 konuşma eleştirel metafor analizi yöntemiyle incelenmektedir. Bulgular, Erdoğan’ın konuşmalarının Covid-19, toplum sağlığı, ekonomi, iç politika ve dış politika olmak üzere beş konu başlığına odaklandığını ve kültürel, savaş, ekonomi, din, ahlak-etik, liyakat, zaman, değer, sağlık ve hareket olmak üzere on başlıkta gruplanan metaforların beş başlıkta belirtilen konularda yoğun bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Sonuç olarak Erdoğan’ın metaforların ikna edici gücünden söylemlerinde sıklıkla yararlandığı, metaforları bilinçli şekilde seçerek konuşmalarında vurgulamak istediği noktaların anlamını güçlendirdiği ve özellikle kendi hedeflerine yönelik toplumun desteğini alarak onları hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek istediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Metafor söylem siyasal söylem eleştirel metafor analizi Covid-19