Makale

The Development of Literature on Missionaries in the Turkish Language

Özet

Bu makalede genel Türk literatürünün “Türkiye’de misyonerlik faaliyetleri” olgusuna metodolojik ve konusal açıdan nasıl yaklaştığı incelenmiştir. Makaleye konu olan bu eserlerin ne tür bir içerik ve nasıl bir yöntem çerçevesinde geliştiklerine bakılmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca “misyonerlik” üzerine yazılan çeşitli eserler kronolojik ve konusal açıdan üç ayrı dönem içerisinde incelendi. Birinci bölümde, 1920-1930’lu yıllarda basılan eserler ele alındı. İkinci bölümde, 1950 ve 1960’lar dönemi ve misyoner karşıtı olarak gelişen eserler analiz edildi. Son bölümde ise, 1990’lar ve özellikle 2000’lerde çoğalarak hayat bulan yeni dönem eserlerin üzerinde duruldu. Her ne kadar bu eserlerin bir kısmı akademik dil ve disiplin içerisinde kalınarak yazılmamış olsa da; “Türkiye’de misyonerler ve misyonerlik faaliyetleri” üzerine oluşturulmuş bir literatürün parçaları olarak görülmeleri bakımından önem teşkil etmektedir. Genel olarak milliyetçi bir dile sadık kalınarak yazılan bu eserlerin konusal ve kronolojik açılardan incelenmesi bizlere, Türkiye’de misyonerlik faaliyetlerine olan entelektüel bakışın tarihsel sürecini anlamada yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Din Politika Misyonerler Sosyal Tarih Misyoner Karşıtı Eserler Modern Türkiye