Makale

Covid-19 ile İlişkili Türkçe Sosyal Medya Paylaşımlarının İçerik Analizi

ÖZET

Günümüzde Covid-19 sebebiyle sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirilen paylaşımlarda dikkat çekici bir artış yaşanmaktadır. Kullanıcılar, sosyal medyada birçok konu hakkında kısa süreler içerisinde ciddi sayıda paylaşımlarda bulunmakta ve eş zamanlı olarak çok sayıda kullanıcıyla etkileşim sağlamaktadır. Bu çalışmada, Covid-19 konusunda sosyal medya aracılığıyla yayılan bilgi içeriğinin tespit edilmesi ve Covid-19 ile ilgili yapılan paylaşımlarda ön plana çıkan konuların keşfedilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 01.03.2020-01.12.2020 tarihleri arasında Türkçe atılan 17.542 tweet ele alınmıştır. Sosyal medya içeriğinin analizinde saklı anlamsal dizinleme yöntemi, tweetler içerisindeki ilişkilerin ve etkileşimlerin tespit edilmesinde ise ağ analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, “yasak, tedbir, karantina, vaka” konularında sıkça paylaşım yapıldığı, söz konusu kelimelerle gerçekleştirilen iletişimin sık olduğu ve bilgi alışverişinin bu ağlarda hızlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca “temizlik, maske, mesafe” ile ilişkili paylaşımların “tedbir, kural, vaka, yasak” ifade eden paylaşımlara oranla daha az gerçekleştirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Paylaşımlarda ayrıca “#evdekal, #evdehayatvar, #birliktebaşaracağız” gibi sosyal propaganda içeriklerine ilişkin beğeni ve retweet sayısının düşük olduğu, söz konusu terimlerin anlamsal bir dizede bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, salgın yönetiminde sosyal propagandanın etkisinin sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Sonuç olarak sosyal medya paylaşımlarında ön plana çıkan konuların ve paylaşıldıkları sosyal ağların karakteristiklerinin tespit edilmesi, pandeminin kontrolü ve yayılımının önlenmesine yönelik olarak karar vericilerin uygun politikalar belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Covid-19 sosyal medya analizi metin madenciliği sosyal propaganda içerik analizi